มื้อหลัก

ข้าวเคลือบผักรวม มี 2 ชนิด

  • ข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวม
  • ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกเคลือบผักรวม


โจ๊กกึ่งสำเร็จรูปข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวม

 

มื้อกินเล่น

ขนมข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวมอบกรอบ มี 2 รสชาติ

  • ขนมข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวม รสดั้งเดิม
  • ขนมข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวม รสน้ำผึ้ง