Smoremeal by ข้าวคุณหมอดูแลโดย “พี่โจ้” สุนทรินทร์ สัจจะวัชรพงศ์ “นักโภชนาการหรือนักกำหนดอาหาร” ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเพื่อการบำบัดรักษา เพราะพี่โจ้ จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและกำหนดอาหาร จากมหาวิทยาลัยมหิดล และผ่านประสบการณ์การทำงานในการใช้อาหารบำบัดและสร้างความสุขในการกินให้กับผู้คนมานับไม่ถ้วน

นอกจากนี้พี่โจ้ยังเป็นทั้ง “ลูก” ผู้ห่วงใยในสุขภาพของพ่อแม่เสมอ เพราะต้องการให้คนที่รักอยู่กับเราไปนานๆ เป็นทั้ง “แม่” ผู้ใส่ใจในอาหารการกินทุกอย่างของลูก เพราะต้องการสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีและสร้างวินัยในการกินอาหารให้กับลูกตั้งแต่เด็ก และเป็นทั้ง “พี่สาว” “น้องสาว” ของพี่ๆ น้องๆ ทุกคนที่มีปัญหาสุขภาพและต้องการให้พี่โจ้ช่วยแนะนำวิธีในการหาสมดุลของอาหารที่ถูกต้อง เพื่อสุขภาพที่ดี และร่างกายที่แข็งแรง

พี่โจ้จึงรอบรู้เรื่องอาหารและสารอาหารต่างๆ ที่เหมาะสมและจำเป็นกับแต่ละช่วงวัยเป็นอย่างดี รวมถึงชำนาญการใช้อาหารควบคู่ไปกับรักษาโรคด้วย โดยที่ทุกคนจะต้อง “แข็งแรงและมีความสุขกับการกิน” เพราะพี่โจ้เชื่อเสมอว่า “หลากหลาย สมดุล พอเพียง” คือปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการสร้างรากฐานสุขภาพที่ดีแบบง่ายๆ ในทุกมื้อ

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ของ Smoremeal by ข้าวคุณหมอ ยังผ่านการค้นคว้าและวิจัยอย่างหนักโดย “หมอกอล์ฟ กุลนิดา เต็มชวาลา และภญ.ดร.ประคองศิริ บุญคง” ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนายาไทยและสมุนไพร กระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคทั้งเด็กไปจนถึงผู้ใหญ่ที่ไม่ชอบกินผัก ผู้ที่ต้องการดูแลสุขภาพ  ผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงจะมีปัญหาสุขภาพ เช่น โรคอ้วน โรคไต โรคเบาหวาน เป็นต้น

เพราะสุขภาพที่แข็งแรงมาจากการกินอาหารที่ หลากหลาย สมดุล พอเพียง

กินอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ คือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามินและแร่ธาตุ รวมไปถึงน้ำให้เพียงพอ

 

ผลิตภัณฑ์ของ สมอร์มีล by ข้าวคุณหมอ จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นโดยแพทย์ รวมถึงควบคุมดูแลคุณค่าทางอาหารและพัฒนาต่อโดยนักโภชนาการ เพื่อทำให้ทุกมื้อของคุณ เป็นมื้อที่มีคุณค่า