ข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวมอบกรอบ รสดั้งเดิม

Veggie Rice Pops รสดั้งเดิม

เป็นการนำข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวมมาอบกรอบ โดยไม่ผ่านการทอด ไม่ใส่สี ไม่แต่งกลิ่น ไม่แต่งรสชาติ

ไม่มีกลูเต็น ไม่มีไข่ ไม่มีนม

มี 2 ขนาด คือ 10 กรัม และ 30 กรัม