ข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวมอบกรอบ รสน้ำผึ้ง

Veggie Rice Pops รสน้ำผึ้ง

เป็นการนำข้าวหอมมะลิเคลือบผักรวมมาอบกรอบ และใส่น้ำผึ้งแท้เพื่อให้มีรสชาติ

ไม่ผ่านการทอด ไม่แต่งสี ไม่แต่งกลิ่น ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

ไม่มีส่วนประกอบของนม ไข่ หรือกลูเต็น

มี 2 ขนาด คือ 10 กรัม และ 30 กรัม