ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกเคลือบผักรวม

"ข้าวกล้องหอมมะลิเพาะงอกเคลือบผักรวม" ขนาด 250 กรัม

.

เป็นการนำผัก 7 ชนิดมาเคลือบลงบนข้าวกล้องเพาะงอกเคลือบผักรวม ด้วยน้ำมันถั่วดาวอินคา 

เมื่อนำไปหุงจะได้ข้าวที่มีกลิ่นหอม นุ่ม และคุณค่าทางโภชนาการสูง

฿189