* ก่อนการจัดส่งพนักงาน Kerry จะโทรหาลูกค้าโดยตรงและจำเป็นต้องมีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งมาค่ะ